《X-MEN/X戰警:天啟》 1分鐘就知道X教授為何死了又復活

在X-MEN/X戰警:The Last Stand片尾隱藏片段中,病床上的人叫 P Xavier,是X教授的孿生兄弟,一個沒有思想的肉身,因為他們出生時X教授的異能­太強,破壞了他兄弟的思想。

究竟X教授是如何復活呢?
之前的電影是有線索的,X教授在舊系列的電影裡解釋過「思想轉移」這個能力。他就是將­自己的思想轉移到孿生兄弟身上,然後「復活」過來。所以在The Wolverine的隱藏片段裡,狼人好驚訝為何X教授還在生。因為The Wolverine是發生在X:Men The Last Stand 之後。

X-MEN/X戰警:天啟講緊咩?X-MEN/X戰警新系列至 天啟 好像很亂?
天啟 跟之前舊的三套有沒關係?X-MEN/X戰警有沒影評與彩蛋?

天啟 新系列為什麼會這樣拍?X-MEN/X戰警很多角色及主角在2006年 The Last Stand 已經死了很多,新系列叫 X-MEN/X戰警 系列最紅的狼人回到過去,改寫未來。

原本時間線為:
1. X-Men:First Class
-X教授意外導致半身癱瘓
-變種人點樣開始起衝突

2. 2000年Xmen三部曲
-重要角色在最後一集 The Last Stand 已經死得七七八八
-包括靈鳥同X教授

3. The Wolverine
-The Last Stand之後狼人的外傳
-Hidden scene X教授再度出場 (彩蛋)

4. X-Men:Days of Future Past
-變種人比哨兵趕盡殺絕
-狼人回到過去阻止哨兵計畫,成功改寫被哨兵滅絕嘅結局。

X-MEN/X戰警:天啟滅世戰 是新時間線的故事,發生係狼人改變過去之後,大家入場可以忘記原本嘅設定,唔洗問暴風­女點解過檔,唔洗問妖后點解轉咗幫X教授,你係咁易溫返上集講到邊,入場睇就明架喇。­利申:未睇套戲

留言

Add Comment

error: Content is protected !!